CUNG ỨNG HÀNG HÓA RA THỊ TRƯỜNG NGOÀI VIET NAM AIRLINES

CUNG ỨNG HÀNG HÓA RA THỊ TRƯỜNG NGOÀI VIET NAM AIRLINES

11/10/2017 06:37

                                         
Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng Không – Tên giao dịch quốc tế là AIR SERVICES SUPPLY JOINT STOCK COMPANY viết tắt là Airserco,  được thành lập từ năm 1994. Vốn là Công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng Không Việt Nam, được giao thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng các dịch vụ, sản phẩm  cho lĩnh hàng không, du lịch, xuất khẩu lao động và các lĩnh vực khác.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước, năm 2007 Công ty được cổ phần hóa.  Với sự thay đổi về sở hữu, sự quản trị, điểu hành cũng thay đổi nhằm phát triển công ty một cách vững chắc, an toàn và hiệu quả!
Suốt gần 25 năm hình thành và phát triển, Airserco  luôn được Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các đối tác đánh giá là Doanh nghiệp kinh doanh có Uy tín.
Hiện nay Công ty đang là đơn vị cung cấp độc quyền cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam về một số sản phẩm như chăn Y, Dép xốp,  khăn, và một số sản phẩm khác... Đồng thời, đang mở rộng cung cấp hàng hóa ( không thuộc loại độc quyền của VietnamAirlines) cho thị trường trong và ngoài nước. 

Công ty cũng mở rộng cung cấp các sản phẩm gia dụng cho thị trường trong nước và ngoài nước


 

Thong ke