CHO THUÊ VĂN PHÒNG, KHO BÃI.

Cho thuê văn phòng, kho bãi.

Tổng diện tích 10,000 m2 của Công ty CP cung ứng dịch vụ hàng không đủ điều kiện cung ứng tốt cho việc làm văn phòng và bảo quản hàng hóa an toàn nhất.

Thong ke