Lý do mình đi du học và mình đã thuyết phục bố mẹ như thế nào?|

Lý do mình đi du học và mình đã thuyết phục bố mẹ như thế nào?|

Thong ke